Sekretesspolicy

Leverantören ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html ("Tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den dataen.

Vi, TeslaCoin, använd dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna integritetspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor, tillgängliga från jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html

Definitioner

Service

Tjänsten är webbplatsen jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html som drivs av leverantören

Personuppgifter

Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).

Användningsdata

Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små bitar av data lagrade på din enhet (dator eller mobilenhet).

Data Controller

Personuppgiftsansvarig avser den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller ska behandlas. För syftet med denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)

Databehandlare (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Dataämne (eller Användare)

Data Subject är en levande individ som använder vår Service och är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data samlad

Personuppgifter

Medan vi använder vår tjänst kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer / Postnummer, Stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon av eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avbeställning eller instruktionerna i e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spåra kakedata

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

 • Sessionscookies Vi använder Session Cookies för att använda vår service.
 • Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.
 • Reklamkakor. Reklamkakor används för att hjälpa dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Användning av data

Leverantören använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår service
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • Att övervaka användningen av vår service
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt generaldirektivet (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), beror leverantörens rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna integritetspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem.

Leverantören kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen ligger i våra legitima intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • Att följa lagen

Retention av data

Leverantören kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Leverantören kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Bulgarien och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Bulgarien och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Leverantören kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Upplämnande av data

Affärstransaktion

Om Leverantören är inblandad i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina Personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsliga krav

Leverantören kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara leverantörens rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridisk ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller metoden för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Leverantören strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att du raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är felaktig eller ofullständig.

Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.

Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Leverantören förlitat sig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service ("Service Providers"), för att tillhandahålla Tjänsten på vår väg, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

reklam

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att visa annonser till dig för att hjälpa till att stödja och behålla vår service.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, som en tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser på vår tjänst. Googles användning av DoubleClick-cookien gör det möjligt för Google och dess partners att visa annonser till våra användare baserat på deras besök på vår tjänst eller andra webbplatser på Internet. Du kan välja bort användningen av DoubleClick Cookie för intressebaserad annonsering genom att besöka webbsidan Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/

Behavioral Remarketing

Leverantören använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

Google AdWords

Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc. Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonserna i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretessvillkors webbsida: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Facebook

Facebooks remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc. Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka denna sida: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Följ dessa för att välja bort Facebooks intressebaserade annonser instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook följer de självreglerande principerna för onlinebeteendeannonsering som fastställts av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller avregistrera dig med inställningarna för din mobila enhet. För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 18s ålder ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service innan förändringen blir effektiv och uppdaterar "effektiv datum" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post.